Energielabel Woningen na 1 januari 2015.

Energielabel woningen;

In januari en februari 2015 kregen alle huiseigenaren, die nog geen energielabel hadden, een voorlopig energielabel per post thuis gestuurd. Dit is gebaseerd op het bouwjaar van de woning en is te corrigeren voor genomen maatregelen en eenvoudig online via enkele vragen om te zetten in een definitief energielabel . Bij verkoop of nieuwe verhuur is een defintief label nodig.

Met een energielabel kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien of een woning zuinig of onzuinig is. Dat is handig, want een keuze voor een zuinige woning betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu! Verkopers en verhuurders zijn verplicht om aan kopers en huurders een energielabel te geven. Ze kunnen met een webtool een energielabel aanvragen.

Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Een energiezuinig huis heeft o.a. goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen. Het energielabel is een document waarin deze kenmerken zijn beschreven.

 

Huis verkopen = energielabel aanvragen

Als je je huis verkoopt, dan moet je aan de koper laten zien welk energielabel je woning heeft. Doe je dat niet, dan kun je een boete krijgen die kan oplopen tot 400 euro. Het aanvragen van een energielabel kost enkele tientjes. Je kunt een energielabel aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl.

Huurders en verhuurders, het energielabel en de energie-index

Huurders hebben recht op een energielabel als ze een andere woning gaan huren. De huizen van woningcorporaties hebben bijna allemaal al een energielabel. De energiezuinigheid van een huurwoning telt mee in het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (wws). Een zuinige woning heeft meer huurpunten. Voor de huurpunten wordt niet gekeken naar het energielabel, maar de energie-index. Deze index meet uitgebreider hoe energiezuinig een woning is.

Energielabel en het energieverbruik in de praktijk

Het energielabel geeft aan hoe goed een woning is geïsoleerd en hoe zuinig installaties zijn. De energierekening hangt ook af of je zuinig stookt, hoeveel warm water je gebruikt, hoeveel apparaten je hebt en hoe intensief je die gebruikt. In soortgelijke woningen met eenzelfde energielabel kan daarom het energieverbruik toch verschillend zijn. 


Recreatiewoning:

Controleer of het object geregistreerd is als woonfunctie of als logiesfunctie bij www.bagviewer.kadaster.nl 
-Als “woonfunctie” is toegekend dan dient u via de webapplicatie www.energielabelvoorwoningen.nl een definitief energielabel te registreren. U kunt ons daar selecteren als erkenddeskundige.
-Als “logiesfunctie” is toegekend dan valt het object onder de utiliteitsbouw. In dit geval dient u het energielabel te laten registreren door het laten opstellen van een EnergieIndex (EI) door ons als EPA-U energieadviseur. Daaruit volgt dan automatisch het energielabel.

Uitzondering energielabelplicht voor recreatiewoningen:

1.
Geen energielabel nodig bij een vrijstaand gebouw met een totaal bruikbaar oppervlak van minder dan 50 m2.
2.
Geen energielabel nodig bij een recreatiewoning welke minder dan 4 maand per jaar in gebruik is of gedurende een beperkte gebruikstijd per jaar en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van wat het jaarlijkse energieverbruik zou opleveren.

Omdat recreatiewoningen labelplichtig zijn, wordt daarop gehandhaafd door het ILT met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. De (oud-) eigenaar van een recreatiewoning moet alsnog een definitief energielabel laten registreren. 

 

De Energie-Index geeft u relevante en objectieve informatie over het energieverbruik van uw woning. U kunt deze informatie gebruiken om uw huis energiezuiniger te maken. Zo wordt uw huis comfortabeler, gezonder en goedkoper om in te wonen. Bovendien zijn energiebesparende maatregelen goed voor het milieu.

Met de Energie-Index krijgt u informatie over:

  1. De isolatiewaarde van dak, gevel, muren, ramen en vloeren. Indien deze voldoende is, wordt op dit specifieke deel geen aanbeveling tot verbetering gedaan.

  2. Het energieverbruik van de installaties voor verwarming, ventilatie en warm water. Er wordt een standaardverbruik berekend op basis van de opnamegegevens van de woning.

  3. Aanbevelingen hoe u de woning energiezuiniger kunt maken. Dit zijn standaardadviezen, deze zijn niet in de woning getoetst of dit ook daadwerkelijk mogelijk is.


De Energie-Index geeft inzicht in het gestandaardiseerd gebouwgebonden primaire energieverbruik  en niet in het daadwerkelijke energieverbruik van de gebruikers van de woning. De Energie-Index is dus een algemene berekening van de energieprestatie van een gebouw onder standaardcondities. Daarom komt het jaarlijks energieverbruik op het energielabel  waarschijnlijk niet overeen met de informatie op de jaarlijkse energierekening van de woning.

Het energieprestatiecertificaat, het  energielabel van voor 1 januari 2015, gaat over in de Energie-Index. De Energie-Index is een vrijwillig instrument voor woningeigenaren. Hiermee is een meer exacte bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen dan via het definitief energielabel. Bij een Energie-Index ontvangt de woningeigenaar automatisch een definitief energielabel. 

Wilt u uitgebreider advies, welke niet gebaseerd is op algemene standaarden maar op uw specifieke woning?  Vraag dan maatwerkadvies aan.

 

Doel van het energielabel

Het energielabel is bedoeld om mensen te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen voor hun woning. Zo spaart u het milieu en uw eigen portemonnee.

Het energielabel deelt vergelijkbare woningen afhankelijk van hun energiezuinigheid in klassen in. De energie klassen lopen van A tot G, waarbij A de hoogste en G de laagste klasse is.
Het energielabel wordt bepaald op basis van de mate van isolatie van de vloer, de muren, de ramen en het dak. Ook wordt gekeken naar de installaties voor verwarming, warm water, ventilatie en duurzame technieken.
De klassen worden bepaald op basis van een Energie-index (EI). Dit getal wordt berekend op grond van kenmerken van de woning, zoals de kwaliteit van woningisolatie, de zuinigheid van installaties en de aanwezigheid van zonnepanelen en zonneboilers. 
De Energie-index is een maat voor het energieverbruik per vierkante meter woonoppervlak per jaar. Het energieverbruik van verschillende woningen (groot en klein) is hierdoor goed met elkaar te vergelijken.

grafiek_woning.png

Wat is een Energie Index?

De Energie-Index  van een woning wordt berekend op basis van gebouweigenschappen, gebouwgebonden installaties en standaard weergegevens en een standaard gebruikersgedrag, zodat woningen onderling op hun energetische prestaties vergelijkbaar zijn.

De Energie-Index geeft de energetische prestatie van de bestaande woningen weer. Hoe lager de Energie-Index, hoe beter de energetische prestatie van de woning.

Energieprestatie en puntensysteem

Energie-Index (afgegeven ná 1-1-2015)

Energielabel (afgegeven vóór 1-1-2015)EengezinswoningMeergezinswoning / Duplexwoning
       

EI ≤ 0,6

Label A++ 44 40
0,6 < EI ≤ 0,8 Label A+ 40 36
0,8 < EI ≤ 1,2 Label A 36 32
1,2 < EI ≤ 1,4 Label B 32 28
1,4 < EI ≤ 1,8 Label C 22 15
1,8 < EI ≤ 2,1 Label D 14 11
2,1 < EI ≤ 2,4 Label E  8  5
2,4 < EI ≤ 2,7 Label F  4  1
EI > 2,7 Label G  0  0

 

Verschil tussen de Energie-Index en een maatwerkadvies?

De Energie-Index is een berekening van de energieprestatie van een gebouw onder  gedefinieerd standaard gebruikersgedrag en wordt weergegeven in een energetische waarde. Tevens genereert het label een lijst met maatregelen die genomen kunnen worden om de energieprestatie van de woning te verbeteren.

Een EPA W Maatwerkadvies gaat specifiek in op de situatie van het gebruik van het gebouw. De maatregelen die voor de opdrachtgever  relevant zijn worden door de EPA-adviseur voorgesteld om uit te voeren.  Voor de energiebesparende maatregelen wordt bepaald wat de investeringskosten en de terugverdientijden zijn.

In het EPA maatwerkrapport wordt aangegeven in welke energieklasse ( Energie Index) het gebouw voor en na het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen valt.

 5.jpeg

Energielabel bij verkoop of verhuur is niet verplicht bij de volgende gebouwen:

Woningen die jonger zijn dan 10 jaar hebben geen verplichting tot een energielabel, daar deze al energiezuinig gebouwd zijn. zij moeten echter binnenkort ook worden voorzien van een EPN label (energielabel nieuwbouw), waarschijnlijk 2e helft 2013.

Wanneer er tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008 een EPA (Energie Prestatie Advies) is opgesteld, hoeft er ook geen energielabel aangemaakt te worden. ( tenzij niet ouder dan 10 jaar)

De labelverplichting geldt niet voor ieder gebouw. De labelplicht geldt alleen voor gebouwen die energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen. Het geldt dus niet voor:

- Woonwagens;

- Onverwarmde logiesgebouwen (bv. trekkershutten);

- Gebouwen met een industriefunctie (bv. fabriekshallen);

- Gebouwen met een overige gebruiksfunctie (zoals schuurtjes en garages) ;

- Tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen, directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);

- Monumenten;

- Gebouwen die worden gebruikt voor eredienst en religieuze activiteiten (kerken, moskeeën);

- Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2 (maar voor kleine wooneenheden in een appartementengebouw of geschakeld aan een rij eengezinswoningen is bij transactie wel een energielabel vereist).

 

 
 
Oops, it looks like you've entered an invalid feed address!
 
 
Rooks Energieprestatielabel
Jinswalde 8, 8495HA  Aldeboarn
T 0566 623097
M 06 1068 7393
Info@energieprestatielabel.com
Routebeschrijving
RABO:0130 7732 98
KVK:01092615
BTW:NL8096.90.469.B01
IBAN:NL39RABO0130773298
BIC:RABONL2U   
 

© 2018    All rights reserved. Sign In to Edit this Site