Het energielabel utiliteit is van toepassing op de volgende gebruiksfuncties;

-Bijeenkomstfunctie
-Celfunctie
-Gezondheidszorgfunctie
-Kantoorfunctie
-Logiesfunctie
-Onderwijsfunctie
-Sportfunctie
-Winkelfunctie

Zie ook Energielabel Utiliteitsbouw bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Niet verplicht is het energielabel utiliteit bij de volgende gebouwen;
-Monumenten
-Gebouwen die gebruikt worden voor eredienst en religieuze activiteiten
-Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50m2
-Gebouwen met een industriefunctie
-Gebouwen met zogenaamde overige gebruiksfuncties, zoals parkeergarages en stations

Publiek toegangkelijke gebouwen met een gebruiksoppervlakte van 500 m2 of meer waarin door een overheidsdienst of overheidsinstelling diensten worden verleend, moeten een energielabel hebben. Het energielabel moet hier zichtbaar voor het publiek worden opgehangen. Uitzondering hierop zijn monumentale gebouwen.

De Europese richtlijn (EPBD) eist dat gebouwen bij verhuur- of verkoopmomenten in het bezit moeten zijn van een energielabel. Het Energielabel geeft de energieprestatie van het gebouw aan en geeft een lijst met maatregelen die genomen kunnen worden op de energieprestatie van het gebouw te verbeteren.

De energie-index op het energielabel heeft als doel om de energieprestatie van gebouwen onder gelijke omstandigheden met elkaar te kunnen vergelijken. Het energielabel heeft dus niets met het werkelijke energiegebruik van het gebouw te maken. Het werkelijke energiegebruik en de daadwerkelijk te behalen energiebesparingen in het gebouw komt aan de orde bij het EPA-maatwerkadvies.
Bij het opstellen van dit EPA-maatwerkadvies kan wel rekening gehouden worden met het specifieke gebruik van het gebouw.

De energiebesparende maatregelen beschreven in het energieprestatie-maatwerkadvies zijn afgestemd op het specifieke gebruik en de eigenschappen van het gebouw.

De genoemde terugverdientijden van de voorgestelde maatregelen uit het maatwerkadvies zijn reële terugverdientijden. De ervaring leert dat bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen uit een EPA-maatwerkadvies over het algemeen ook het comfort in het gebouw toeneemt.

Uit onderzoek blijkt dat er direct verband bestaat tussen de arbeidsproductiviteit, het ziekteverzuim en het comfort in gebouwen. Het energielabel kan beschouwd worden als een vooronderzoek voor een uitgebreid maatwerkadvies.

 

Energielabel utiliteitsbouw

Het energielabel is verplicht bij de oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals winkels, kantoren, scholen, horeca, sporthallen en ziekenhuizen.

Wat is het energielabel?

Het energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Alleen energieadviseurs met een BRL-certificaat mogen een energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven. Het BRL-certificaat wordt in het energielabel ook wel 'NL-EPBD procescertificaat' genoemd.

 

Energielabel in publieke gebouwen

Het energielabel moet op een voor het publiek zichtbare plek hangen in alle publieke gebouwen groter dan 500 m², mits er voor dat gebouw een energielabel is geregistreerd.Publieke overheidsgebouwen groter dan 500 m² hebben altijd een energielabel zichtbaar hangen. Naar verwachting wordt per 1 juli 2015 de grens verlaagd naar 250 m². Het gaat om overheidsgebouwen waar vaak publiek komt (vaker dan incidenteel). Bijvoorbeeld ministeries, provincies, gemeenten, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren. Het gaat ook om verhuurde ruimtes aan particulieren, groter dan 500 m², waar vaak publiek komt bijvoorbeeld een sportschool.

Wat zijn publieke (overheids)gebouwen?

Alle gebouwen die geheel of gedeeltelijk openbaar zijn voor publiek. En waar publiek vaak komt, vaker dan incidenteel. Bovenstaande regels gelden ook als de overheid een ruimte huurt in een particulier gebouw of een particulier een ruimte huurt in een overheidsgebouw.
Het gaat om gebouwen voor:

bijeenkomsten. Zoals musea, bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra, cafés, restaurants, hotels. Niet: kinderopvang, gebouwen van Defensie en Luchtmacht.gezondheidszorg. Zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen. Niet: gesloten inrichtingen.kantoren. Zoals ministeries, provincies, gemeenten, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren (alle kantoren die via een entree/hal/balie toegankelijk zijn voor publiek). Niet: kantoren waarvoor je speciale toestemming nodig hebt. Bijvoorbeeld een gebouw van Defensie met slagbomen.logies. Zoals hotels, pensions.sport. Zoals sportscholen, stadions, zwembaden.winkels. Zoals supermarkten, kledingwinkels, showrooms van garages, banken.

Wat moet ik ophangen en waar?

Hang het voorblad van het energielabel op een zichtbare plek. Binnen, op circa 1,80 meter hoog, met onbelemmerd zicht. Dus bijvoorbeeld niet achter een plant.

Welke utiliteitsgebouwen moeten een energielabel hebben?

gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)overheidsgebouwenhorecagebouwenkantoorgebouwen (zoals banken)bedrijfsverzamelgebouwenbijeenkomstgebouwen (zoals schouwburgen)onderwijsgebouwensportgebouwenwinkels (zoals supermarkten)

Welke gebouwen hoeven geen energielabel?

Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen. Een uitzondering geldt voor:

gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en garages);beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);gebouwen die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt, (tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen);woonboten;alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.

Wat als er geen energielabel is?

Per 1 juli 2015 kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een bestuurlijke boete opleggen bij het niet naleven van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT controleert of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot € 20.250,-.

Volstaat een energieprestatieadvies ook?

Ja, als het energieprestatieadvies (EPA) na 1 juli 2002 is opgesteld door een gecertificeerd adviseur en niet ouder is dan 10 jaar.

Hoe weet ik welk energielabel een gebouw heeft?

Check het huidige geregistreerde energielabel van een gebouw.

 
 
 
 
 
 
 
 
Oops, it looks like you've entered an invalid feed address!
 
Rooks Energieprestatielabel
Jinswalde 8, 8495HA  Aldeboarn
T 0566 623097
M 06 1068 7393
Info@energieprestatielabel.com
Routebeschrijving
RABO:0130 7732 98
KVK:01092615
BTW:NL8096.90.469.B01
IBAN:NL39RABO0130773298
BIC:RABONL2U   
 

© 2018    All rights reserved. Sign In to Edit this Site