Het energielabel utiliteit is van toepassing op de volgende gebruiksfuncties;

-Bijeenkomstfunctie
-Celfunctie
-Gezondheidszorgfunctie
-Kantoorfunctie
-Logiesfunctie
-Onderwijsfunctie
-Sportfunctie
-Winkelfunctie

Zie ook Energielabel Utiliteitsbouw bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Niet verplicht is het energielabel utiliteit bij de volgende gebouwen;
-Monumenten
-Gebouwen die gebruikt worden voor eredienst en religieuze activiteiten
-Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50m2
-Gebouwen met een industriefunctie
-Gebouwen met zogenaamde overige gebruiksfuncties, zoals parkeergarages en stations

Publiek toegangkelijke gebouwen met een gebruiksoppervlakte van 500 m2 of meer waarin door een overheidsdienst of overheidsinstelling diensten worden verleend, moeten een energielabel hebben. Het energielabel moet hier zichtbaar voor het publiek worden opgehangen. Uitzondering hierop zijn monumentale gebouwen.

De Europese richtlijn (EPBD) eist dat gebouwen bij verhuur- of verkoopmomenten in het bezit moeten zijn van een energielabel. Het Energielabel geeft de energieprestatie van het gebouw aan en geeft een lijst met maatregelen die genomen kunnen worden op de energieprestatie van het gebouw te verbeteren.

De energie-index op het energielabel heeft als doel om de energieprestatie van gebouwen onder gelijke omstandigheden met elkaar te kunnen vergelijken. Het energielabel heeft dus niets met het werkelijke energiegebruik van het gebouw te maken. 

 

 

Energielabel utiliteitsbouw

Het energielabel is verplicht bij de oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals winkels, kantoren, scholen, horeca, sporthallen en ziekenhuizen.

Wat is het energielabel?

Het energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Alleen energieadviseurs met een BRL-certificaat mogen een energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven. 

Energielabel in publieke gebouwen

Het energielabel moet op een voor het publiek zichtbare plek hangen in alle publieke gebouwen groter dan 250 m², mits er voor dat gebouw een energielabel is geregistreerd.
Publieke overheidsgebouwen groter dan 250 m² hebben altijd een energielabel zichtbaar hangen. Het gaat ook om verhuurde ruimtes aan particulieren, groter dan 250 m², waar vaak publiek komt bijvoorbeeld een sportschool.

Per 1 juli 2015 kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een bestuurlijke boete opleggen bij het niet naleven van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT controleert of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot € 20.250,-.

Volstaat een energieprestatieadvies ook?

Ja, als het energieprestatieadvies (EPA) na 1 juli 2002 is opgesteld door een gecertificeerd adviseur en niet ouder is dan 10 jaar.

Hoe weet ik welk energielabel een gebouw heeft?

Check het huidige geregistreerde energielabel van een gebouw op www.ep-online.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rooks Energieprestatielabel
Jinswalde 8, 8495HA  Aldeboarn
T 0566 623097
M 06 1068 7393
Info@energieprestatielabel.com
Routebeschrijving
RABO:0130 7732 98
KVK:01092615
BTW:NL8096.90.469.B01
IBAN:NL39RABO0130773298
BIC:RABONL2U   
 

© 2019    All rights reserved. Sign In to Edit this Site