Subsidieregeling Nul op de Meter 2017 (bron: www.snn.eu/nulopdemeter)

Per 2 oktober 2017 kunnen woningeigenaren in de provincie Fryslân subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen met als doel de woning naar het niveau ‘Nul op de meter’ te brengen.

De provincie Fryslân heeft voor deze regeling € 250.000,- beschikbaar gesteld.

Wie bent u?

U bent eigenaar van een woning en woonachtig in de provincie Fryslân. U heeft op dit moment een energielabel B of lager.

Nul op de meter woning

Een woning waarin zowel energetisch en kostentechnisch de jaarlijkse energiestromen in balans zijn. Dat wil zeggen dat zonder dat er gebruik wordt gemaakt van energie uit gas, alle in- en uitgaande energiestromen voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, warm tapwater gebruik, ventileren, verlichten, het gebruik van alle huishoudelijke en overige elektrische apparatuur en eigen opwekking van energie op jaarbasis in balans zijn, uitgaande van standaardklimaatcondities zoals die gelden in Nederland en van een gemiddeld gebruik van de woning door de bewoners, zoals vastgelegd in Nederlandse normen.

Voorwaarden subsidie

  • Om in aanmerking te komen dient u een particuliere woningbezitter te zijn waarbij de woning waar u subsidie voor aanvraagt uw hoofdverblijf is;
  • U dient in het bezit te zijn van een maatwerkadvies waaruit de huidige energielabel blijkt. Uw huidige energielabel dient B of lager te zijn. het maatwerkadvies vraagt u aan bij een gecertificeerd maatwerkadviseur. Verderop op deze pagina vindt u meer informatie over maatwerkadviseurs;
  • U heeft naar aanleiding van het advies van de adviseur een offerte aangevraagd bij een bouwbedrijf/uitvoerder die overeenkomt met het maatwerkadvies.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de totale kosten om uw woning energieneutraal te maken met een maximum van € 6.000,-. De subsidiabele kosten zijn de werkzaamheden die voortkomen uit het maatwerkadvies en dus bijdragen aan het realiseren van uw woning tot ‘Nul op de meter’.

Let op! Het maatwerkadvies laten opstellen valt niet onder de subsidiabele kosten.

Welke maatregelen worden gesubsidieerd?

Alle maatregelen die uit het maatwerkadvies voortvloeien en nodig zijn om ‘Nul op de meter’ te realiseren zijn subsidiabel. Er worden dus geen specifieke eisen gesteld aan de soort maatregel, zolang de werkzaamheden maar aansluiten bij het maatwerkadvies.

Maatwerkadvies

Als u een maatwerkadvies aanvraagt, dan komt er een adviseur bij u langs die uw mogelijkheden voor energiebesparing op een rij zet. U ontvangt een rapport van mogelijke energiebesparende maatregelen die meer wooncomfort opleveren en het binnenklimaat van uw woning verbeteren. In het rapport staan ook de kosten, opbrengsten en terugverdientijden vermeld.   

 

Labelplicht recreatiewoningen

bron: RVO.nl 28 juni 2017

Bij de verkoop of verhuur van uw recreatiewoning moet een definitief energielabel zijn geregistreerd. Er zijn twee manieren om een label te registreren. De manier waarop uw recreatiewoning staat geregistreerd in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is van belang.
1. Als aan de recreatiewoning door de gemeente in de BAG een ‘woonfunctie’ is toegekend, dan dient u via de webapplicatie www.energielabelvoorwoningen.nl een energielabel te registreren.  
2. Heeft de gemeente in de BAG gekozen voor de aanduiding ‘logiesfunctie’, dan valt het object onder Utiliteitsbouw. Voor Utiliteitsbouw is de webapplicatie (dus het vereenvoudigde label voor woningen) echter niet bestemd. In dat geval dient u een energielabel te laten registreren via het laten opstellen van een Energie-Index (EI). Hiervoor zal een EPA-adviseur moeten worden ingeschakeld om een Energie-Index (EI) te laten opstellen. Daaruit volgt automatisch een energielabel. 

Alle kantoren verplicht zuinig met energie

Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan label C. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Dat is geen probleem, want de investering betaalt zich terug door besparing op energiekosten.

Dat staat in een brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer. Blok kondigt een wettelijke verplichting aan voor eigenaren van kantoren: hun panden moeten minstens label C hebben. Die eis geldt vanaf 2023. De eigenaren hebben dus nog de tijd hun kantoren zuiniger te maken. Voor heel kleine kantoren en monumentale panden geldt nog een uitzondering.  

 

Nieuws                                                            vereenvoudigd energielabel
Stand van zaken webapplicatie energielabelvoorwoningen.nl

2 januari 2015

Vind hier de laatste stand van zaken over de webapplicatie www.energielabelvoorwoningen.nl waar woningeigenaren een definitief energielabel kunnen regelen.   De helpdesk Energielabel is dagelijks...


 
 
Rooks Energieprestatielabel
Jinswalde 8, 8495HA  Aldeboarn
T 0566 623097
M 06 1068 7393
Info@energieprestatielabel.com
Routebeschrijving
RABO:0130 7732 98
KVK:01092615
BTW:NL8096.90.469.B01
IBAN:NL39RABO0130773298
BIC:RABONL2U   
 
 

© 2019    All rights reserved. Sign In to Edit this Site