Waarom een maatwerkadvies?

Met energiebesparende maatregelen creëert u lagere maandlasten, meer wooncomfort en stijgt mogelijk de waarde van uw woning.

En: u draagt bij aan een beter klimaat!

Een Maatwerkadvies energiebesparing is iets anders dan een energielabel voor uw woning.Het Maatwerkadvies is een persoonlijk advies afhankelijk van uw situatie thuis met het oog op energie en geeft aan welke maatregelen u het beste kunt treffen om in uw huis energie te besparen. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw woning is ten opzichte van vergelijkbare woningen. Het maatwerkadvies is dus uitgebreider, maar het energielabel is weer verplicht bij de verkoop van een woning. Meer weten over het energielabel? www.energielabel.nl.

Isolatieglas, een nieuwe verwarmingsketel of een zonnecollector: de meeste energiebesparende maatregelen verdient u in de loop van de tijd vanzelf weer terug, dankzij de lagere energierekening. Welke maatregelen kunt ú als huiseigenaar nemen om energie te besparen? Wat zijn de kosten? En wat levert het u op? Een persoonlijk maatwerkadvies zet het voor u op een rij.

Hoe werkt het?

Als gecertificeerd adviseur komen wij bij u langs en bekijken in uw woning welke energiebesparingsmaatregelen mogelijk en effectief zijn. Van dit advies ontvangt u een helder rapport. Dit rapport biedt inzicht in de mogelijke energiebesparende maatregelen, de investeringen die nodig zijn en de besparing die het u uiteindelijk oplevert.Maatwerkadvies voor subsidieregeling Friese Energiepremie voor woningeigenaren
.  Bron: www.snn.eu/nulopdemeter

Subsidieregeling Nul op de Meter 2017

Per 2 oktober 2017 kunnen woningeigenaren in de provincie Fryslân subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen met als doel de woning naar het niveau ‘Nul op de meter’ te brengen.

De provincie Fryslân heeft voor deze regeling € 250.000,- beschikbaar gesteld.

Wie bent u?

U bent eigenaar van een woning en woonachtig in de provincie Fryslân. U heeft op dit moment een energielabel B of lager.

Nul op de meter woning

Een woning waarin zowel energetisch en kostentechnisch de jaarlijkse energiestromen in balans zijn. Dat wil zeggen dat zonder dat er gebruik wordt gemaakt van energie uit gas, alle in- en uitgaande energiestromen voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, warm tapwater gebruik, ventileren, verlichten, het gebruik van alle huishoudelijke en overige elektrische apparatuur en eigen opwekking van energie op jaarbasis in balans zijn, uitgaande van standaardklimaatcondities zoals die gelden in Nederland en van een gemiddeld gebruik van de woning door de bewoners, zoals vastgelegd in Nederlandse normen.

Voorwaarden subsidie

  • Om in aanmerking te komen dient u een particuliere woningbezitter te zijn waarbij de woning waar u subsidie voor aanvraagt uw hoofdverblijf is;
  • U dient in het bezit te zijn van een maatwerkadvies waaruit de huidige energielabel blijkt. Uw huidige energielabel dient B of lager te zijn. het maatwerkadvies vraagt u aan bij een gecertificeerd maatwerkadviseur. Verderop op deze pagina vindt u meer informatie over maatwerkadviseurs;
  • U heeft naar aanleiding van het advies van de adviseur een offerte aangevraagd bij een bouwbedrijf/uitvoerder die overeenkomt met het maatwerkadvies.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de totale kosten om uw woning energieneutraal te maken met een maximum van € 6.000,-. De subsidiabele kosten zijn de werkzaamheden die voortkomen uit het maatwerkadvies en dus bijdragen aan het realiseren van uw woning tot ‘Nul op de meter’.

Let op! Het maatwerkadvies laten opstellen valt niet onder de subsidiabele kosten.

Welke maatregelen worden gesubsidieerd?

Alle maatregelen die uit het maatwerkadvies voortvloeien en nodig zijn om ‘Nul op de meter’ te realiseren zijn subsidiabel. Er worden dus geen specifieke eisen gesteld aan de soort maatregel, zolang de werkzaamheden maar aansluiten bij het maatwerkadvies.

Maatwerkadvies

Als u een maatwerkadvies aanvraagt, dan komt er een adviseur bij u langs die uw mogelijkheden voor energiebesparing op een rij zet. U ontvangt een rapport van mogelijke energiebesparende maatregelen die meer wooncomfort opleveren en het binnenklimaat van uw woning verbeteren. In het rapport staan ook de kosten, opbrengsten en terugverdientijden vermeld.

Hulp nodig bij het maken van de juiste keuze(s)?
De Energiecoach beschikt over technische en financiële kennis ten aanzien van energiebesparende en -producerende maatregelen.

Meer informatie vindt u onder andere op de website van:

MilieuCentraal
SLIM wonen met energie
Bespaar Lokaal

Ga nog geen verplichting aan!

Vraag eerst de subsidie aan, voordat u verplichtingen aangaat met uitvoerders. Geef nog geen opdrachten en teken nog geen offertes, voordat u een ontvangstbevestiging van uw subsidieaanvraag heeft ontvangen. Maatregelen die al zijn uitgevoerd, komen dus niet in aanmerking voor subsidie.

Weet u niet zeker of u een verplichting bent aangegaan? Bekijk dan deze checklist.

Wilt u een wijziging doorgeven?

Dat kan zolang wij uw aanvraag nog niet vastgesteld hebben. U kunt een wijziging per post of via de e-mail aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over de regeling? Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de subsidieregeling uit. Wij helpen u graag verder. U kunt ons bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via (050) 522 4924 of stuur ons een e-mail.

(050) 522 4924
friese-energiepremie@snn.eu


Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de subsidieregeling uit

* Wilt u graag weten welke energiebesparende maatregelen voor u het meeste opleveren?

* Wat zijn de investeringskosten per maatregel en hoe snel zijn deze terugverdiend?

* Wat ga ik per maand minder betalen aan energie ( gas en elektra)?

* Wilt u vooraf weten waar u aan toe bent vraag dan een maatwerkadvies aan deze is uniek voor uw woning en uw woonsituatie.

Het maatwerkadvies is een persoonlijk advies afhankelijk van uw situatie thuis met het oog op energie en geeft aan welke maatregelen u het beste kunt treffen om in uw huis energie te besparen.

 
 
 
 
 
 
Rooks Energieprestatielabel
Jinswalde 8, 8495HA  Aldeboarn
T 0566 623097
M 06 1068 7393
Info@energieprestatielabel.com
Routebeschrijving
RABO:0130 7732 98
KVK:01092615
BTW:NL8096.90.469.B01
IBAN:NL39RABO0130773298
BIC:RABONL2U   
 

© 2018    All rights reserved. Sign In to Edit this Site